top of page

Monipuolisia
palveluita.

Palvelumme Lyhyesti.

Suunnittelun, muotoilun ja kaupallistamisen tehokkaalla yhdistämisellä pystymme tuottamaan asiakkaalle toimivia ja järkeviä ratkaisuja eri palveluihin ja tuotteisiin. Kaikki tuotteet ja palvelut eivät tarvitse kokonaisvaltaista kehitysprosessia vaan täsmennetty ja tarkasti suunnattu palvelu mahdollistaa lisäarvon tuottamisen ja sen hyödyntämisen.

 

Toimimme Ely-keskuksen vastuuasiantuntijoina yritysten kehittämispalveluissa. Tämän lisäksi olemme  Business Finlandin innovaatiosetelin hyväksytty palveluntarjoaja. Kyseisten palveluiden kautta voitte hyödyntää osaamistamme mm. idean, tuotteen tai palvelun kehityksessä. 

Työmme
askelmerkit.

Kaikki projektitöitä tekevät tietävät, että projektit muotoutuvat projektin aikana. Meille onnistuneeseen tuotekehitysprojektiin sisältyy tuotteen tai palvelun kannalta oleelliset sidosryhmät ja kasvavassa määrin myös arvopohjainen ajattelu, joka ohjaa yhä useammin ostajan päätöksiä ja mielikuvia.

Tuotteen tai palvelun kehittämistä ja tähän liittyviä päätöksiä ei tehdä nykypäivänä yksin. Ryhmätyön ja sidosryhmien merkitys korostuu teknologian ja palveluiden kehittyessä. Varsinkin kuluttajatuotteiden kehittämisessä ja suunnittelussa on erittäin tärkeää pyrkiä huomioimaan loppukäyttäjän tarpeet mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tarpeiden huomioimisen lisäksi loppukäyttäjät voidaan ottaa mukaan tuotekehitykseen. Tällöin pystytään paremmin takaamaan tuotteen lisäarvon kasvattaminen. Teknologioiden kehittyessä kilpailutilanteet saattavat vaihdella nopeasti ja muutokset vaativat useasti nopeaa reagointia, jotta pysytään kilpailussa mukana.

Meille tuote -ja palvelukehitys on johdonmukainen kokonaisuus, joka perustuu avoimeen ja käytännönläheiseen tapaan toimia. Pidämme asiakkaan tietoisena projektin etenemisestä, aikataulusta ja käytetystä ajasta.

Formio_maski.jpg

Design & Näkyvyys

Teollinen muotoilu

Palvelumuotoilu

Käyttäjäkokemus

Brändi ja storytelling

Graafinen suunnittelu

Pakkaussuunnittelu

Käyttöohjeet

Liiketoiminta & kasvu 

Myynti ja kaupallistaminen

Markkinointi

Asiakkaat

Strategiat

Kasvutoimenpiteet

Markkina-analyysit

Kansainvälistyminen

Rahoitus

Logo Designer at Work
3D Printing

Tuotekehitys & Suunnittelu

Ideointi & innovointi

Konseptisuunnittelu

Tuotteistaminen

Ongelmanratkaisut

3D-mallinnus

Tekninen suunnittelu

Visualisoinnit

Testaus ja prototyypit 

3D- tulostus

Valmistajien kartoitus

Taustat & tavoitteet

Projektin alussa selvitetään mitä ollaan tekemässä, kenelle ja miten. Minkälaista lopputulosta projektille toivotaan, mitkä ovat projektin tavoitteet. Lisäksi selvitetään, onko tuoteidea tai palvelu kaupallisesti kannattava - arvioidaan kustannukset, kysyntä, kohderyhmä, arvot, kilpailijat, säädökset yms. Samalla selvitetään olemassa olevat IPR-omistukset. Näin luodaan askelmerkit varsinaiselle kehitysprojektille.

Ideointi & 

konseptointi 

Idea on aina idea. Jalostuakseen se tarvitsee selvitystyötä, johdonmukaista prosessointia ja luovuutta. Konsepteissa tulee ymmärtää luovuuden ja innovaatioiden merkitys, mutta samalla tarvitaan vankkaa osaamista mm. materiaaleista, valmistustavoista, kustannusrakenteista ja kohderyhmästä.

Tarkistus & 
Toteamukset

Tarkistelussa teemme yhteenvedon aikaisemmista työvaiheista ja päätämme projektin jatkosta. Laadimme jatkokehitykselle

kustannusarvion ja aikataulun. Lisäksi määrittelemme mitä konsepteja ja ideoita lähdetään jatkokehittämään.

Suunnittelu &
muotoilu

Suunnittelu -ja muotoiluvaiheessa konseptit ja ideat jalostuvat tuotteeksi tai palveluksi. Materiaalivalinnoissa, valmistustavoissa, käytettävyydessä ja muotoilussa joudutaan aina tekemään kompromisseja. Vaiheen lopussa tarkennetaan konseptien yksityiskohdat sekä luodaan tuotteelle tai palvelulle haluttu ulkonäkö ja toiminnallisuudet.

Testaus & arviointi

Tuotteet ja palvelut saatetaan testattavaan muotoon ja tuotteista valmistetaan protomallit. Protomallin valmistustapa valitaan aina projekti- kohtaisesti. Olipa kyseessä 3D-tulostus, puun tai metallin työstäminen niin me tuotamme protomallin valmistukseen tarvittavat tiedostot. Testauksen avulla varmistamme mm. suunnitteluvaiheen kokoonpanot, liitokset, turvallisuuden ja muut toiminnalliset seikat. 

Kaupallistaminen & IPR

Testauksen jälkeen tuote pitää kaupallistaa markkinoille soveltuvaksi kokonaisuudeksi. Samalla tehdään tarvittavat IPR-hakemukset, mikäli niistä katsotaan olevan hyötyä. Tuotteen tai palvelun kaupallistaminen pyritään huomioimaan heti projektin alkuvaiheessa.

Formio_tausta.png

Luovia ja innovatiivisia, mutta ennen kaikkea hyödyllisiä
ratkaisuja ja vaihtoehtoja.

bottom of page