top of page
Arkidesign_kauha1_b.jpg

Rahoituksista

apua kehittämiseen.

Rahoitus.

Erilaiset rahoitukset ovat tärkeitä ja hyödyllisiä apuvälineitä tuotekehityksessä. Etenkin alkava yritys joutuu miettimään tarkoin varojensa käyttöä. Kassavirtaa ei vielä ole, mutta toimiva tuoteidea on herättänyt kiinnostusta. Kuulostaako tutulta?

Mikäli idea tai tuote todetaan hyödylliseksi ja se omaa menestysmahdollisuudet, voidaan tuotekehityksen avuksi hakea rahoitusta mm. Business Finlandilta tai Ely-keskukselta. Selvitämme tapauskohtaisesti mikä rahoitusmuoto soveltuu parhaiten tuotteen tai palvelun kehittämiselle.

 

Autamme asiakasta hakemusten laatimisessa. Olemme mahdollistaneet useita Business Finlandin ja Ely-keskuksen asiakasprojekteja.

Innovaatioseteli.

Innovaatiosetelihaku on helppo ja ketterä tapa aloittaa tuotekehitysprojekti tai edistää jo olemassa olevaa ideaa. Setelin arvo on 5000€, jonka asiakas voi hakea kokonaan Business Finlandilta, kun projekti päättyy.

Innovaatioseteli on tarkoitettu pk-yrityksille, joilla on uusi kansainvälistä kasvupotentiaalia omaava tuote- tai palveluidea ja jonka eteenpäin viemiseksi yritys tarvitsee ulkopuolista osaamista.

 

Setelin voi käyttää innovaatiotoimintaan liittyvien asiantuntijapalveluiden hankintaan. Innovaatiotoiminta tarkoittaa toimenpiteitä, joilla yritys kehittää tuotteitaan, palvelujaan tai prosessejaan tai hankkii palveluna uutta innovaatiotoiminnassa tarvittavaa tietoa ja osaamista.

Ely-keskuksen kehittämispalvelut.

Toimimme Ely-keskuksen vastuuasiantuntijoina yritysten kehittämispalveluissa.

 

Yritys voi hyödyntää 1-2 analyysipäivää, jolloin kartoitetaan yrityksen nykytila ja kehittämistarpeet.

Konsultointipäivien avulla yritys voi kehittää jo olemassa olevaa liiketoimintaa tai luoda yrityksen kannalta täysin uutta liiketoimintaa. Tähtäimessä voi olla myös vienti- ja kansainvälistymismahdollisuuksien parantaminen tai kasvun hakeminen uusia tuotteita, palveluita tai tuotantomenetelmiä kehittämällä. Yritys voi tavoitella uusia markkinoita tai kartoittaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Konsultointipäiviä myönnetään 2-5 päivää kerrallaan.

Mikäli idea tai tuote todetaan hyödylliseksi ja se omaa menestysmahdollisuudet voidaan tuotekehityksen avuksi hakea rahoitusta  Business Finlandilta tai Ely-keskukselta. Selvitämme tapauskohtaisesti mikä rahoitusmuoto soveltuu parhaiten tuotteen tai palvelun kehittämiselle. Olemme auttaneet yrityksiä mm. Business Finlandin Explorer- ja Tempo-rahoitushakemusten laatimisessa, Omaamme väylät myös EU-tasoisiin rahoituksiin ja ja yksityisiin rahoittajiin.

Kerromme mielellämme lisää mahdollisista yritystuista.

Ely_logo.PNG
Business_400x400.png
kehpa_logo_tekstiton300x84.png
Leckle logo_must slougan.jpg
bottom of page